PAYLAŞ
Sadece İndirimli Ürünler
Yayınevleri
Yazarlar
Sepetiniz Güncelleniyor...
VİDEO REKLAM
Diyarbakır Tabip Odası Tarihi
Stok Durumu: 50
Ürün Fiyatı: 40.00

"Sevgili kardeşim,
Bir 'Meslek Odası' Hikayesi başlıklı kitabınızı aldım. Çok teşekkür
ediyorum. Sanıyorum Türkiye'de yapılan ilk çalışmadır. Belki dünyada
bile bu nitelikte bir örnek henüz yok. Çok ciddi bir çalışma, geniş
bir araştırmanın ürünü olması değerini bir kat daha arttırıyor.
Hepimiz size ve bu eserin ortaya çıkmasında size yardım eden
meslektaşlarınıza müteşekkiriz. Kitabınızı, Kürt hekim camiasının
mesleki çalışmaları yanında toplumsal sorunlara olan ilgi ve
katkılarını başarılı bir şekilde yurt ve dünya kamuoyunun bilgisine
sunan tarihi portesi yüksek bir eser olarak tanımlamak hakkınız olan
bir kadirşinaslıktır. Başta sizi ve size yardımcı olan
meslektaşlarınızı tekrar kutluyor, daha nice çalışmalara imza atmanızı
diliyorum. Selam ve sevgilerimle."

Dr. TARIK ZİYA EKİNCİ


ÖNSÖZ
İnkâr, imha, asimilasyon ve baskı politikalarının hüküm sürdüğü, bir coğrafyada hekim olmak, hekimlik yapmak ve halkın sağlık sorunları için çabalamak büyük zorluklar barındırıyordu. Hele dili, kültürü, tarihsel birikimi yok sayan ve fiziksel sağlığı önceleyen metalaşmış/ticarileşmiş sağlık hizmetinin sunulduğu bir sistemde bu zorluk daha da katmerleşiyordu.
Halk sağlıkçıları tarafından ifade edilen bireyin kendini gerçekleştireceği güvenli bir iş, insanca yaşamını sürdürebileceği bir gelir, iyi bir eğitim, sosyal güvence, barınma olanağı, dengeli beslenme, iyi bir fiziksel çevre şeklinde sıralanan sağlığın sosyal belirleyicileri yaşadığımız coğrafyada ne yazık ki geri planda kalmaktadır.
Böylesi bir coğrafyada Tabip Odası aktivisti olmak ya da Tabip Odası yöneticisi olmak elbette ki hekimlerin özlük sorunları ile uğraşmanın çok ötesinde bir anlam taşıdı/taşıyor. Şu günlerde TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasına neden olan ‘Savaş en önemli halk sağlığı sorunudur’ belirlemesinin, 30 yıldan fazladır yaşadığımız bölgedeki gerçekliği nasıl da en iyi ifade ettiğinin en yakın tanıklarıyız.
Sağlıklı bir toplum için sağlığın sosyal belirleyicilerinin yeterli olmadığı, sağlık hizmetlerine daralan bir hizmet sunumunun yetmeyeceğini ‘Siyasal iyilik hali’nin de çok önemli olduğunu, bu nedenle mesleki özlük haklarına daralan bir iş yapmanın ötesinde TTB zemininde demokratik siyasal mücadelenin bir parçası olmak bizler açısından bir tercih değil, adeta bir zorunluluk oldu. Diyarbakır Tabip Odasının tarihi biraz da bu zorunlu durumun ifadesidir.
‘Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilmez, sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasarruf esareti getirir’ diyen 90’ların DTO yöneticileri ile Mevcut Diyarbakır Tabip Odası tarihi aslında ; Dünya Sağlık Örgütünün(DSÖ) sağlık tanımının eksik ifade ettiğini, her türlü tahakküm ve sömürünün sağlıksızlık yarattığını, sağlığın tanımının “Ekosistemin bir parçası olan birey ve toplumun fiziksel, ruhsal, sosyal, siyasal özgürlüklerinin sürdürülme halidir” diyen genç hekimlerin birlikte yan yana mücadele yürüttüğü tarihidir.
80’ine merdiven dayamış en ‘yaşlı’ üyemiz ile henüz tıp fakültesi 1. Sınıfa başlamış TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi öğrenci arkadaşımızın aynı salonda buluşup halkın sağlık hakkını, barış içerisinde demokratik bir ülke mücadelesini aynı atmosferi soluyarak aynı heyecanla sürdürme tarihidir.
DTO tarihi aynı zamanda, bir halkın kendini başta sağlık alanında olmak üzere tüm kamusal alanlarda ana dilini kolektif haklarını kullanma, siyasal iradesine sahip çıkma ve kendi kaderini tayin etme hakkına kayıtsız kalmama tarihidir.
DTO tarihi, 1990’ların karanlık yıllarında üyelerinin bir kısmının öldürüldüğü, kimisinin sürgün edildiği, kimisinin de birçok komplo sonucu cezaevine konulduğu tarihidir.
‘Sokağa Çıkma Yasakları’ döneminde başta Sur ve Cizre’de olmak üzere yerleşim yerlerinde basit bir yaralanma ile sivil insanların yaşamlarını kaybettiği süreçlerde ‘Savaşa Karşı Barışı, Ölüme Karşı Yaşamı’ savunma şiarıyla ‘Barış İçin Beyaz Forum’da buluşup yaşamdan yana net bir biçimde tavrını ortaya koyma ve bunun mücadelesini verme tarihidir.
1990’ların karanlık yıllarından itibaren bölgede yaşanan her türlü hak ihlali sorumlularının bir gün mutlaka hesap verecekleri inancıyla diğer insan hakları örgütleri ve kurumlarla birlikte kayda geçirme tarihidir.
Kuruluşundan itibaren yaşamdan, demokrasiden, barıştan, özgürlükten, insanın insanca yaşam koşullarından, emekten yana taraf olma ve bunun mücadelesini verme tarihidir.
Hekimliğin sadece tedavici edici hekimliğe daralmayan önleyici ve koruyucu hekimliği de önceleyen insan yaşamını ve sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörerek bunun oluşmaması için önlemler alma, ilgili kişilere toplumun sağlığı için talepte bulunma ve diğer sağlık örgütleri ile birlikte bunun mücadelesini verme tarihidir.
Dili inkâr edilmiş, yasaklanmış, kültürünü ve tarihsel birikimini yüzyıllar boyu geleceğe ‘söz’ ile aktarmış bir coğrafyada ‘söz’ün kıymeti elbette yadsınamaz. Ancak ‘Söz uçar, yazı kalır’ın bilincinden hareketle bu mücadele birikimini gelecek kuşaklara bir bütün olarak taşımanın kıymeti de yadsınamaz. Bu nedenle bu tarihsel birikimi bir araya getirip hazırlayan ve analiz eden, kitabın oluşmasında fikri aşamadan itibaren yoğun emek harcayan sevgili mücadele arkadaşımız Dr. Veysi Ülgen’e DTO yönetimi ve tüm aktivist arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz.
Tarihimiz boyunca yaptıklarımızın yanında elbette yapamadıklarımız daha fazladır. Geçmiş mücadele birikimimizle gelecekte bu kadim topraklara barış, demokrasi ve özgürlük hakim olana kadar yaşamdan yana olan mesleğin mensupları olarak daha çok çabalayacak daha çok emek verecek, daha fazla mücadele edeceğiz.
Bu kitabın bu mücadeleye katkı vermesi dileğimizle…
13.02.2018
Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

Veysi Ülgen Kimdir?

Veysi Ülgen, 1968 yılında, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kulp’ta, yükseköğrenimini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Hekim olarak sırasıyla, Malatya, Diyarbakır, Çankırı, İstanbul ve tekrar Diyarbakır illerinde çalıştı. Hekimliğin yanı sıra, Malatya Tabip Odası’nda başlamak üzere, Diyarbakır, İstanbul ve yine Diyarbakır Tabip Odası çalışmalarına katıldı. 1990’lı yıllarda kamu emekçilerinin fiili meşru sendikal mücadelesinin her aşamasında yer aldı. 1992-93 yıllarında Diyarbakır Tüm Sağlık-Sen Şube Yönetim Kurulu üyeliği, 1994-96 yıllarında Tüm Sağlık-Sen Genel Basın Yayın Sekreterliği, 1996-98 yıllarında ise SES’in (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) kurucu ve genel başkanlığı, 1996-2000 yıllarında, KESK GYK (Genel Yönetim Kurulu Üyeliği) görevlerinde bulundu. 1990’lı yıllarda “İnsan Hakla ve Hekimlik” alanında gönüllü çalışmalar yaptı. 1995 İstanbul TİHV temsilciliği; 1996, 2001-2011 TOHAV (Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı); 2014-2017 TİHV Diyarbakır temsilciliği İşkence Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi başvurucu hekimliği yaptı. 1996-2000 dönemi Ülkede Gündem, Demokrasi gazetelerinde dönem dönem emek hareketi ile ilgili yazılar yazdı. 2008-2012 döneminde “Günlük” ve “Özgür Gündem” gazeteleri emek sayfasında haftalık köşe yazarlığı yaptı. 1998-2012 İstanbul Tabip Odası yayın organı “Hekim Forumu” yayın kurulu üyeliği ve dönemsel editör sorumluluğu üstlendi. Halen “Güney” kültür sanat dergisinde öykü yazarlığı yanı sıra www.sendika.org’ta emek harekiyle ilgili yazılar yazmaktadır.

Eserleri:

  • Çığ Düş’tü, (Roman) 1. Baskı: M Yayınları, 2004 –  İstanbul | 2. Baskı: El Yayınları,  Ekim 2007 – İstanbul.
  • Kırık Halka, (Öykü) El Yayınları,  Mayıs 2005.
  • Umudun Adımları-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Örgütlü Tarihi, (Araştırma – İnceleme) El Yayınları, 1. Baskı: Aralık 2006 – İstanbul | 2. Baskı El Yayınları, Ekim 2009
  • Vicdan, (Roman)  El Yayınları, Nisan 2010 - İstanbul
  • Sokaklar, (Öykü) İkinci Adam Yayınları, İstanbul 2012.
  • Onurlu Bir Gelecek İçin KESK - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu- (Araştırma – İnceleme) 1986-2001, El Yayınları, Nisan 2017.
  • Dîroka Sar Hêviyên Germ (Roman), J&J Yayınları, Diyarbakır – 2017
  • Umut Doğu’da Saklı, Küreselleşme, Anti-Emperyalizm ve Kürt Siyaseti (Araştırma – İnceleme)  El Yayınları, İstanbul, 2018
  • Bir Meslek Odası Hikâyesi Diyarbakır Tabipler Odası Tarihi  (Araştırma – İnceleme)  ), J&J Yayınları, Diyarbakır  2018

 

Copyright © 2016-2017 Ajans J&J. Tüm Hakları Saklıdır. Pelin v1.3 & Cihansoft