PAYLAŞ
Sadece İndirimli Ürünler
Yayınevleri
Yazarlar
Sepetiniz Güncelleniyor...
VİDEO REKLAM
DESTANA LACÊ QADÎYÊ SÎMAVNE ŞÊX BEDRETTÎNÎ
Stok Durumu: 50
Ürün Fiyatı: 12.00
Nazim Hikmet RAN
DESTANA LACÊ QADÎYÊ SÎMAVNE
ŞÊX BEDRETTÎNÎ
Açarnayox: Muhittin ALTIN
Nazım Hikmet Ran [Nûştox], Serra 1902 di Selanîk di rapîncîya, perwerdeyê xono verîn Stanbol di dibistanê Galatasaray di perwerdeyê xo dom kerd. 1918 di Mektebê Bahrîye qedîna. Kruwazorê Hamîdîye di sey subayo stajyer gure dîya bide. Yew şewi newbeti di xo cemedna û zature bi û raporê puçe girewt, leşkerê ra meht bî. Yew deme ra pey Batumî ser di viyart Rusîya. Zonecayê Rojwelatî civatzonayî û dabari semed perwerde dî. Doma agêra welat, kovarê Aydınlık di nûşt. Seba helbestanê xo mehkema bi û ceza werd. Hepsê Hopa di yew deme mend. Doma ome Stanbol û toyî rojnameyon û dikanê filman di xebatiye. Yew deme heyna tepîşîya seba des serrêya Cumhuriyetî di efo vecîya û serbest mend. Rojnameyê Tan, Akşam û Son Posta di bi leqoma nomedê “Orhan Selîmî” nûştoxê û sernûştoxê kerd. Seba kû leşkeron mîyon di propaganda kerdibi mehkema bi pêser 35 serrî ceza girewt. Hillaki Partiya Demokrat biyî serdest efo vet û yêyî zî tira havil girewt, serbest mend. Bi ardimê zomayîdê xo perra Rusîya. Hînî îno deme ra pey ciwuyena yêyî wêra di viyart û serra 1963 di 3 aşma Puşberî di ciwuyena xo vînî kerd.
Muhittin Altın [Açarnayox], 1974 di dewa Pîrajmonîya ki Pîronê Amede girêdayewo tede omewo dîna. Dibistono verîn dewa xo di qedîna û waşt ki perwerdeyê xo dom bikero. Mar û pîrê yêyî paştî dayî bide û Îmom Xetîbê Amed di qeydê xo viraşt. Bi hewîs dom kerd heyanî betlone ome û yû zî seba xebata dabari şi Edena. Çend aşmî ra pey partî rêdir dagirewte vişart. Doma ko şeyîşî semed agêra welat. Seba kû xo xeyalonê xo biresno Koyonê Azadî di cîf girewt. Koyonê Azadî di hima serra yêyî nêdebiybî Çewlig di tepîşîya, Deroqê yêyî di cezaya muebetî yê gronî waziyayi û doma ceza girewt. 1992 ra heyonî êro zîndon bi zîndon çarnîno.
Copyright © 2016-2017 Ajans J&J. Tüm Hakları Saklıdır. Pelin v1.3 & Cihansoft